Naudingi patarimai

Dalinamės su Jumis savo ekspertine patirtimi, per ilgus veiklos metus sukauptomis žiniomis ir naujausiomis įžvalgomis.

5 patarimai, ką turėtumėte apsvarstyti visuotiniame susirinkime, kad namo bendrija veiktų efektyviau

2017 m. vasario 7 d.

Kiekvienoje bendrijoje visuotinis daugiabučių namų savininkų bendrijos (DNSB) narių susirinkimas turi būti šaukiamas kasmet, tačiau ne vėliau kaip per tris mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Visuotinio susirinkimo metu paprastai priimami šie sprendimai: tvirtinama metinė finansinė atskaitomybė ir bendrijos veiklos metinė ataskaita, keičiami įstatai, pirmininkas ar revizijos komisija, tvirtinami ateinančių metų biudžetai, sprendžiami kiti klausimai.

BUHALTERIJOS CENTRAS tvarko ne vienos DNSB apskaitą. Perimdami bendrijų apskaitos tvarkymą BUHALTERIJOS CENTRO specialistai pastebėjo, jog reta bendrija būna parengusi ir patvirtinusi metinį balansą ir finansinių rezultatų ataskaitą, nors LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas Nr. I-798, nustatantis prievolę bendrijoms rengti ir tvirtinti metines ataskaitas, galioja jau nuo 1995 m. Kartais ir DNSB pirmininkams, ir gyventojams trūksta žinių, jog finansinių ataskaitų rinkinys nėra laisvos formos Excel formatu ar ranka popieriuje paruošta pajamų-išlaidų ataskaita, o dokumentų rinkinys, sudaromas ir pateikiamas remiantis 2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1K-372 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“. Šiame įsakyme numatyta, kad finansinių ataskaitų rinkinį sudaro šios ataskaitos: balansas, veiklos rezultatų ataskaita, aiškinamasis raštas. Metinėse finansinėse ataskaitose užfiksuojamos visos bendrijos gautinos ir mokėtinos sumos, pinigų ir nepanaudotų kaupiamųjų lėšų likučiai metų pabaigai.

BUHALTERIJOS CENTRO vyresnioji buhalterė Diana Valančauskaitė pataria, ką reikėtų apsvarstyti visuotiniame narių susirinkime, kad bendrija veiktų efektyviau:

  1. Atsakingai išanalizuokite ir patvirtinkite metines finansines ataskaitas, nes jei jos nepateikiamos visuotiniame susirinkime tvirtinimui – tikėtina, kad bendrijos apskaita gali būti vedama neskaidriai, aplaidžiai ar net apgaulingai.
  2. Jei tvirtinimui pateiktos finansinės ataskaitos nekelia pasitikėjimo – formuluokite klausimus ir užduotis revizijos komisijai. Jei abejojate revizijos komisijos kompetencija arba šališkumu – perrinkite revizijos komisiją arba priimkite sprendimą atlikti nepriklausomą bendrijos auditą.
  3. Aptarkite ir susiplanuokite reikalingas lėšas ateities projektams (stogo remontui, vamzdynų keitimui, laiptinių remontams ar pan.) ir nuspręskite, kaip tai atsispindės atsiskaitymo lapeliuose: ar tam tikroms investicijoms pradėsite kaupti iš anksto, ar sumas iš gyventojų rinksite tik jau atlikę darbus?
  4. Priimkite sprendimus dėl ūkinių namo bendrijos klausimų: gal reikia keisti namo aplinką tvarkančią, techninę priežiūrą atliekančią įmonę, buhalterinę įmonę? Visuotinio susirinkimo metu gyventojų iškeltas klausimas, pritarus kitiems namo gyventojams, turi būti privalomai vykdomas bendrijos pirmininko ir kitų gyventojų.
  5. Įvertinę praėjusių metų patirtį, priimkite sprendimus, kokio dydžio nenumatytiems pirkimams turi būti visuotinio susirinkimo, ar valdybos pritarimas, o kokius pirkimus bendrijos pirmininkas gali atlikti savarankiškai.