Naudingi patarimai

Dalinamės su Jumis savo ekspertine patirtimi, per ilgus veiklos metus sukauptomis žiniomis ir naujausiomis įžvalgomis.

Ar žinote savo teises VMI patikrinimų metu?

2017 m. liepos 3 d.

Mokestiniai Valstybinės mokesčių inspekcijos ( VMI) patikrinimai, kokie jie bebūtų – kompleksiniai, teminiai  ar operatyvūs, dažnai yra iššūkis įmonei. Net jei esate tikri, kad su įmonės buhalterija viskas tvarkoje, dažnai šioje  situacijoje  pagalvojate tik apie savo pareigas prieš mokesčių administratorių ir pamirštate, kad patikrinimo procese turite ir teises, kurios yra apibrėžtos įstatymų (tai numato 2004 m. balandžio 13 d. Nr. IX-2112 LR Mokesčių administravimo įstatymo 36 straipsnis).

Buhalterijos centro direktorius Žydrūnas Bielskis dalinasi ilgamete darbo patirtimi ir pataria, į ką vertėtų atkreipti dėmesį, kad patikrinimo procese jaustumėtės tvirtai bei užtikrintai ir viskas vyktų sklandžiai:

  1. Visų pirma, prieš pradedant patikrinimą, tiksliai išsiaiškinkite patikrinimo tikslus ir pobūdį: kokie  mokesčiai bus tikrinami, už kokį laikotarpį, koks konkretus tikrinimo tikslas ir kt. Patikrinimui turite pateikti tik šiam tikrinimui reikalingus dokumentus. Jūsų perdėtas geranoriškumas ir perteklinių dokumentų pateikimas patikrinimą atliekančiam mokesčių inspektoriui greičiausiai bus panaudotas patikrinimo išplėtimui, t.y. arba paimami ilgesni tikrinimo laikotarpiai, arba tiriami papildomi mokesčiai.
  2. Ar žinote, kad turite teisę aktyviai dalyvauti patikrinimo procese: teikti paaiškinimus, papildomą medžiagą, pasiūlymus dėl tikrinamo dalyko ir pan. Raštu pateiktus Jūsų paaiškinimus VMI atstovas turi pridėti prie patikrinimo akto.
  3. Turite teisę neatsakyti į tuos mokesčių administratoriaus klausimus, kurie nesusiję su atliekamu patikrinimu, ir nevykdyti nurodymų, kurie nėra reglamentuoti teisės aktų. Jūs tikrai neturite atsakyti į klausimus apie Jūsų asmeninį gyvenimą, pomėgius ir kt. Taip pat neprivalote pateikti informacijos apie duomenis, kuriais nedisponuojate ir pagal galiojančius teisės aktus kaupti neprivalote.
  4. Jūsų reikalavimas užtikrinti informacijos apie įmonę slaptumą yra visiškai teisėtas: visa informacija, kurią pateikėte apie jūsų įmonę, yra skirta tik mokestiniam patikrinimui atlikti. Jei turite įtarimų ir įrodymų, jog patikrinimą atliekantis mokesčių inspektorius juos panaudojo neteisėtiems tikslams, turite teisę apskųsti tokius mokesčių administratoriaus atstovo veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus punktas – Jūs turite teisę gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, mokesčių teisės aktus ir kt. Svarbu atminti tik tai, jog jei prieš kurį laiką kreipėtės į VMI su prašymu išaiškinti su mokesčiais susijusį klausimą ir gavote VMI atsakymą į savo paklausimą raštu ar telefonu, užfiksuokite šį atsakymą ir tikslų jo gavimo laiką kompiuterinėse laikmenose. Patikrinimo metu tai gali būti svarus įrodymas, jog tvarkydami buhalteriją jūs vadovavotės būtent šiuo iš mokesčių administratoriaus gautu išaiškinimu.

Tad norint, kad mokestiniai patikrinimai vyktų sklandžiai ir be streso, visų pirma reikia turėti patikimą buhalterį ar buhalterinių paslaugų įmonę, dėl kurios kompetencijos ir patirties jums būtų ramu, antra – nepamiršti, jog be pareigų savo rankose turite ir svarių teisių, kuriomis privalote pasinaudoti.