2016 m. gegužės 4 d.

Džiugu, jog Kauno buhalterijos centras - vienintelė buhalterinių paslaugų įmonė Kauno regione, pritraukusi Europos Sąjungos fondų paramą produktyvumo didinimo ir kokybės užtikrinimo programinei įrangai įsigyti.

Kauno buhalterijos centras - atsakingą verslą vystanti ir nuolat į teikiamų paslaugų kokybę investuojanti įmonė. Nuolat didėjantis klientų srautas ir siekis didinti klientų aptarnavimo kokybę lėmė poreikį investuoti į verslo procesų efektyvinimą ir automatizavimą. Tuo tikslu buvo pateikta paraiška pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. 2016 m. balandžio 11 d. pasirašyta projekto „UAB „Kauno buhalterijos centras“ produktyvumo didinimas“ sutartis.

Projekto uždavinys – optimizuoti įmonės viduje ir išorėje vykstančius verslo procesus, įsigyjant, įdiegiant, sukonfigūruojant ir įmonės poreikiams pritaikant elektroninio verslo sprendimą, kuris integruotų visus svarbiausius verslo procesus į vieną sistemą. Pasirinktas sprendimas - investuoti į klientų valdymo sistemą (CRM) ir šios sistemos adaptavimą bei pritaikymą įmonės veiklai. Įdiegta CRM sistema sudarys sąlygas Kauno buhalterijos centrui efektyviau valdyti klientų duomenų bazę, užduotis, projektus, dokumentus ir žmogiškuosius išteklius. Svarbiausias rezultatas, kurį planuojama pasiekti įdiegus e-verslo sprendimą – padidinti įmonės produktyvumą per tą patį laiką atliekant daugiau darbų ir sukuriant didesnę pridėtinę vertę.

Skirta Europos Sąjungos fondų parama leis užtikrinti aukštą projekto kokybę, pasirinktą verslo valdymo sprendimą pilnai pritaikyti ir adaptuoti Kauno buhalterijos centro poreikiams.