Naudingi patarimai

Dalinamės su Jumis savo ekspertine patirtimi, per ilgus veiklos metus sukauptomis žiniomis ir naujausiomis įžvalgomis.

Dividendai po pirmojo pusmečio? Taip, kodėl gi ne

2018 m. rugpjūčio 20 d.

Buhalterijos centro vadovas Žydrūnas Bielskis, patardamas klientams dėl įmonės finansų planavimo ir valdymo, pastebi, jog klientai neretai pamiršta, kad pasiskirti ir išsimokėti dividendus galima ne tik finansiniams metams pasibaigus, bet ir einamaisiais metais. Jei Jūsų įmonė dirba pelningai, suformuoti reikiami rezervai, neturite neįvykdytų prievolių ir dividendų išmokėjimas nesuvaržytų įmonės galimybių šių prievolių įvykdyti per einamuosius finansinius metus, galite išmokėti tarpinius dividendus. Tam reikėtų:

- Sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

- Jame patvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį.

- Ir priimti sprendimą dėl dividendų išmokėjimo.

Išmokėti paskirtus dividendus reikia ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Avansu išmokėti dividendus draudžiama. Dividendus turi teisę gauti tie savininkai, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, dienos pabaigoje buvo bendrovės akcininkai.

Žydrūnas Bielskis atkreipia dėmesį, jog paskyrus dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu po 3 mėnesių.