Naudingi patarimai

Dalinamės su Jumis savo ekspertine patirtimi, per ilgus veiklos metus sukauptomis žiniomis ir naujausiomis įžvalgomis.

Suteikėte paramą? Mokėkite mažiau mokesčių!

2017 m. gruodžio 12 d.

Vis dar tęsiasi šventinis periodas, kuomet įmonės ir jų vadovai ypatingai dažnai sulaukia kvietimų prisijungti prie įvairių iniciatyvų, siekiant pagelbėti socialiai jautrioms grupėms, kitoms švietimo ar kultūrine veikla užsiimančioms įstaigoms.

Gera daryti gerus darbus nesitikint jokio atlygio, tačiau šiuo atveju jaučiamas svarus valstybės palaikymas įmonėms, dalį savo uždirbtų pajamų skiriančioms paramai. Taigi kaip paramą reglamentuoja LR įstatymai ir ką reikėtų žinoti įmonės vadovui, planuojantis išlaidas įmonės mokėtiniems mokesčiams?

Visų pirma – kas yra parama? Kaip apibrėžta 1993 m. birželio 4 d. LR Labdaros ir paramos įstatyme Nr. I-172, parama -  tai paramos teikėjų savanoriškas ir neatlygintinas paramos dalykų teikimas šiame įstatyme nurodytiems paramos gavėjams, šio įstatymo numatytais tikslais ir būdais.

Parama gali būti:

  • Piniginės lėšos.
  • Turtas (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes).
  • Suteiktos paslaugos.

Kokią dalį pajamų galima skirti paramai? Pagal 2001 m. gruodžio 20 d. LR Pelno mokesčio įstatymą Nr. IX-675, mokesčių mokėtojams, turintiems teisę teikti paramą iš pajamų leidžiama du kartus atskaityti išmokas, skirtas paramai, jei jos neviršija 20 procentų apmokestinamojo pelno. Išmokos grynaisiais pinigais, viršijančios 250 MGL (9 500 Eur) vienam paramos gavėjui per mokestinį laikotarpį, nelaikomos parama, dėl to pelno mokesčio nemažina. Kaip teigia BUHALTERIJOS CENTRO direktorius Žydrūnas Bielskis, įmonėms, skiriančioms dalį įmonės pajamų paramai, pelno mokestis gali sumažėti ir iki 40 proc.

Svarbu žinoti, kad paramą gauti gali tik asmenys, turintys paramos gavėjo statusą (tai galima pasitikrinti VMI svetainėje), t.y. labdaros ir paramos fondai, biudžetinės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos ir kiti aukščiau minėtame LR Labdaros ir paramos įstatyme nurodyti juridiniai asmenys.

Atkreipiame dėmesį, jog norint sumažinti pelno mokestį, suteiktą paramą reikia tinkamai įforminti ir deklaruoti – tai turi padaryti tiek paramos teikėjas, tiek jos gavėjas.