Esamos situacijos revizija

Jums kyla abejonių dėl įmonės buhalterinės apskaitos tikslumo, deklaracijų užpildymo, nežinote, ką signalizuoja pagrindiniai Jūsų įmonės finansiniai rodikliai? BUHALTERIJOS CENTRAS siūlo revizijos ir įvertinimo paslaugą, kuri leis pamatyti visus nukrypimus nuo apskaitos reikalavimų. Įsigilinsime į Jūsų įmonės situaciją, atliksime išsamią analizę ir pateiksime rekomendacijas, ką savo veikloje turėtumėte keisti ir tobulinti, siekdami kuo geresnių rezultatų ateityje. 

 
Įmonės apskaitos situacijos įvertinimas
BUHALTERIJOS CENTRO specialistai atliks esamų dokumentų reviziją: ar yra visos reikalingos ataskaitos, ar jos tvarkingai atspausdintos, surinkti parašai, ar dokumentai tinkamai saugomi.
 
Buhalterinių ataskaitų analizė
BUHALTERIJOS CENTRO specialistai atliks buhalterinėse ataskaitose pateiktų skaičių ir jų ryšių, logikos bei sutapimo tarpusavyje analizę, pateikdami aiškius rezultatus.
 
Rodiklių vertinimas
BUHALTERIJOS CENTRO specialistai atliks pagrindinių finansinių rodiklių vertinimą, siekiant nustatyti problemines sritis ir Jums pateiks aiškius rezultatus.
 
Rekomendacijų pateikimas
Remiantis atliktos revizijos duomenimis, BUHALTERIJOS CENTRO specialistai patars, kurias silpnas įmonės vietas reikia koreguoti ir kaip tai atlikti kaip galima efektyviau.
 

Trūksta argumentų? Susitikime aptarti situacijĄ